دوز سوم ویژه کسانی که واکسن اسپوتنیک زده اند(آسترازنکا)
1400/07/27خواندن
705 نفر تا کنون در نظام پزشکی کرج واکسینه شدند
1400/07/26خواندن
وضعیت پوشش بیمه ای داروهای موثر در درمان کرونا
1400/07/26خواندن
داروی توسیلیزومب در فهرست پوشش بیمه پایه قرار گرفت
1400/07/26خواندن
نحوه محاسبه و پرداخت داروی رمدسیویر توسط بیمه +دستور العمل تجویز رمدسیویر
1400/07/26خواندن
روز جهانی بیهوشی گرامی باد
1400/07/24خواندن
روزجهانی بینایی مبارک باد
1400/07/22خواندن
نخستین کمیته تبلیغات نظام پزشکی کرج  تشکیل جلسه داد
1400/07/22خواندن
مطلب علمی :تفاوت دوز بوستر با دوز سوم در چیست؟
1400/07/19خواندن
مهلت پذیرش نسخ کاغذی به صورت محدود تمدید شد
1400/07/18خواندن
توضیحات معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در خصوص انتشار خبر بیماری طاعون در استان البرز
1400/07/18خواندن
واکسیناسیون گروه سنی بالای 12 سال در نظام پزشکی کرج انجام می شود
1400/07/18خواندن