جلسه هم اندیشی جامعه پزشکی در سازمان نظام پزشکی کرج
1402/02/6خواندن
درگذشت همکار گرامی  جناب آقای دکتر ایرج آذری 
1402/02/4خواندن
جلسه شورای هماهنگی
1402/01/30خواندن
روز آزمایشگاه گرامی باد 
1402/01/30خواندن
سمینار صرع و تشنج در کودکان
1402/01/29خواندن
دستورالعمل عفاف و حجاب 
1402/01/28خواندن
سزارین های تقویمی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
1402/01/28خواندن
نحوه اختصاص گرفتن تخفیف بر حق عضویت سالانه اعضای محترم سازمان
1402/01/28خواندن
درگذشت مادر گرامی جناب آقای دکتر توانائی (عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی کرج)
1402/01/27خواندن
شرایطی ویژه برای اعضای محترم سازمان
1402/01/24خواندن
لزوم استفاده از پایانه های فروشگاهی
1402/01/24خواندن
تقویت نظام مراقبت هپاتیت E 
1402/01/24خواندن