لزوم اصلاح نگارش غیراستاندارد نسخ کاغذی توسط پزشکان محترم
1402/07/25خواندن
اعلام آمادگی بانک مسکن جهت عقد قرارداد و تفاهم نامه همکاری
1402/07/25خواندن
مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای عالی دوره هشتم
1402/07/20خواندن
کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند
1402/07/20خواندن
دستورالعمل واکسن آنفولانزا برای مادر باردار
1402/07/20خواندن
ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران 
1402/07/17خواندن
مصوبات سی و ششمین جلسه شورای عالی دوره هشتم (بصورت حضوری)
1402/07/17خواندن
ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی
1402/07/17خواندن
انتخابات نظام پرستاری
1402/07/4خواندن
محرومیت دائم از اشتغال به حرف پزشکی و وابسته "آقای دکتر حسین روازاده (پزشک )"
1402/06/26خواندن
سمینار بازآموزی هموویژیلانس
1402/06/22خواندن
مدیریت بیماری کووید طولانی
1402/06/18خواندن