شیوه نامه شناسایی و درمان آبله میمونی
1401/03/23خواندن
منع مصرف فراورده تزریقی دنوزومب برای افراد زیر هجده سال
1401/03/23خواندن
اعلام آمادگی سازمان نظام پزشکی کل کشور برای اجرای کردن بند «الف» ماده سه قانون نظام پزشکی به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
1401/03/23خواندن
ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی و امور پزشکی و تبلیغات
1401/03/22خواندن
جدول تعرفه های خدمات سلامت مصوب سال ۱۴۰۱
1401/03/21خواندن
سمینار یک روزه بررسی وضعیت بیماریهای ویروسی جدید
1401/03/17خواندن
سمینار یک روزه مدیریت بیماران در معرض خودکشی
1401/03/16خواندن
سخنان رئیس سازمان نظام پزشکی کرج بزرگ و دبیر انجمن رادیولوژی ایران در اجلاس دبیران انجمن های علمی کشور
1401/03/14خواندن
سومین جلسه کمیته تبلیغات دور جدید نظام پزشکی کرج
1401/03/11خواندن
ضرورت اعلام هر گونه تغییر کاربری محل فعالیت به سازمان اب ،
1401/03/11خواندن
هشدار شیوع آبله میمون و ضرورت رعایت کامل پروتکل ها در مراکز درمانی
1401/03/11خواندن
تاکید بر ضرورت اخذ حق الزحمه مراکز درمانی در محل و تکریم ارباب رجوع
1401/03/11خواندن