نحوه پوشش خدمات توانبخشی معلولین و کلیه خدمات طیف اوتیسم
1401/05/9خواندن
بازنگری در تخصیص یارانه دارویی و اضافه شدن چند قلم دارو به تعهدات بیمه ای سازمان
1401/05/9خواندن
جلسه هم اندیشی در خصوص موانع و مشکلات و مزایای طرح نسخه الکترونیک در نظام پزشکی کرج برگزار شد.
1401/05/6خواندن
وبینار مراقبت های پیش از بارداری از منظر طب نوین و طب ایرانی 
1401/05/6خواندن
تعرفه خدمات شایع گلوبال سال ۱۴۰۱ و مابه التفاوت تعرفه برای اسناد تحویلی
1401/05/6خواندن
اطلاعیه تغییر تاریخ واکسیناسیون سازمان نظام پزشکی کرج
1401/05/5خواندن
تزریق واکسن کووید 19 در سازمان نظام پزشکی کرج چهارشنبه مورخ 1401/05/05
1401/05/3خواندن
چگونگی محاسبه و پرداخت نسخ کاغذی
1401/05/3خواندن
ابلاغ راهنمای تجویز داروی پالبوسیکلیب
1401/05/3خواندن
کدینگ به روز شده فرآورده های شیرخشک و غذاهای ویژه
1401/05/2خواندن
دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری
1401/05/2خواندن
مواد 7 – 10 و 11 از آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1401/05/1خواندن