روز جهانی بیهوشی گرامی باد
1400/07/24خواندن
روزجهانی بینایی مبارک باد
1400/07/22خواندن
نخستین کمیته تبلیغات نظام پزشکی کرج  تشکیل جلسه داد
1400/07/22خواندن
مطلب علمی :تفاوت دوز بوستر با دوز سوم در چیست؟
1400/07/19خواندن
مهلت پذیرش نسخ کاغذی به صورت محدود تمدید شد
1400/07/18خواندن
توضیحات معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در خصوص انتشار خبر بیماری طاعون در استان البرز
1400/07/18خواندن
واکسیناسیون گروه سنی بالای 12 سال در نظام پزشکی کرج انجام می شود
1400/07/18خواندن
دوز سوم واکسیناسیون سینو فارم کادر درمان در نظام پزشکی کرج تزریق می شود
1400/07/18خواندن
401 دوز واکسن درنظام پزشکی کرج تزریق شد
1400/07/10خواندن
راهیابی رئیس نظام پزشکی کرج بزرگ به شورای عالی نظام پزشکی
1400/07/10خواندن
به مناسبت روز جهانی قلب : شیوه سالم زندگی یعنی سلامت قلب
1400/07/9خواندن
به مناسبت 9 مهر روز جهانی سالمند/طب سالمندی چیست؟
1400/07/8خواندن