دادیاران و اعضای هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی کرج انتخاب شدند
1400/06/23خواندن
وبینار مدیریت علمی و اقتصاد داروخانه
1400/06/21خواندن
نحوه رایگان کردن فرانشیز آزمایش های برخی سرطان ها
1400/06/21خواندن
ضوابط اجرایی صدور گواهی فوت در موسسات درمانی
1400/06/21خواندن
واکسیناسیون خانواده کادر درمان و جاماندگان اعلام شد
1400/06/18خواندن
سردبیر نشریه داخلی نظام پزشکی کرج بزرگ معرفی شد
1400/06/17خواندن
۱۷ شهریور روز جهانی فیزیو تراپی
1400/06/17خواندن
نظام پزشکی کرج بزرگ از خانواده  شهدای سلامت تجلیل کرد
1400/06/16خواندن
معاون رفاهی نظام پزشکی کرج معرفی شد
1400/06/15خواندن
پرداخت مشوق جهت ثبت ساختار مند گزارش سرطان
1400/06/14خواندن
دستورالعمل واکسن سینوفارم در بارداری
1400/06/14خواندن
ثبت دقیق کدینگ آمبولانس دریایی و هوایی
1400/06/13خواندن