لزوم ابلاغ اجرای کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی فرآورده های سنتی
1401/06/28خواندن
ممنوعیت اختلاط پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط
1401/06/28خواندن
ضرورت کنترل ،جلوگیری و مراقبت بیماریهای واگیردار
1401/06/28خواندن
درخواست انتشار اینفوگراف در فضای مجازی
1401/06/28خواندن
راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی توسط دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت محور
1401/06/28خواندن
دستورالعمل جدید اهمیت عملیاتی نمودن امضای دیجیتال جهت انکار ناپذیری نسخ الکترونیک
1401/06/27خواندن
الزام جمع اوری محلول تزریقی مزوتراپی و مزو ژل تزریقی vitten
1401/06/27خواندن
لزوم توجه به سوابق حساسیت دارویی بیماران - حساسیت به داروی استامینوفن
1401/06/27خواندن
مصاحبه با سرکار خانم حاج حسینی عضو هیأت مدیره نظام پزشکی کرج
1401/06/22خواندن
مصاحبه با دکتر نوریان عضو هیأت مدیره نظام پزشکی کرج
1401/06/21خواندن
مصاحبه با دکتر آذرسینا عضو هیأت مدیره نظام پزشکی کرج
1401/06/21خواندن
مصاحبه با خانم دکتر آقایی عضو هیأت مدیره نظام پزشکی کرج
1401/06/20خواندن