دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
1401/06/13خواندن
مصاحبه با دکتر بابکان عضو هیأت مدیره نظام پزشکی کرج
1401/06/12خواندن
مصاحبه با دکتر سرزعیم عضو هیأت مدیره نظام پزشکی کرج
1401/06/12خواندن
الزام کلیه مراکز طرف قرار داد نیروهای مسلح به اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک
1401/06/8خواندن
پیاده سازی قوانین مربوط به خدمات چند جلسه ای پزشکان
1401/06/8خواندن
تدوین و ابلاغ بسته بیمه پایه متوسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش کشور
1401/06/8خواندن
ضرورت هماهنگی و آمادگی لازم در خصوص خدمات به موقع تشخیصی و درمانی به بیماران سرپایی مشکوک به آبله میمونی
1401/06/8خواندن
مجموعه مصاحبه های اعضا هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی کرج در پایان سال اول فعالیت دور جدید
1401/06/8خواندن
مصاحبه با دکتر صداقت رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان و نظام پزشکی کرج
1401/06/8خواندن
سمینار نقش متفورمین در مدیریت دیابت نوع دو و بیماران قلبی
1401/06/7خواندن
توزیع غیر مجاز محلول تزریقی مزوتراپی در بازار با نام تجاری haircare
1401/06/7خواندن
دستورالعمل رسیدگی و پرداخت اسناد کاغذی در شرایط اضطرار و مناطق محروم فاقد زیرساخت ارتباطی
1401/06/7خواندن