ابلاغ کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای شیمیایی
1401/03/11خواندن
ابلاغ تعرفه های درمانی بخش خصوصی در استان البرز
1401/03/11خواندن
جلسه بیمه های تکمیلی (خصوصی )استان البرز
1401/03/11خواندن
پادکست نکته های مالیاتی برای سال 1400
1401/03/10خواندن
عرضه اقلام و تجهیزات پزشکی با تخفیف ویژه جهت تمامی همکاران کادر درمان
1401/03/10خواندن
بازدید از بیمارستان بزرگ تامین اجتماعی استان (بیمارستان البرز) توسط تعدادی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی کرج
1401/03/9خواندن
ماده 16 دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی و امور پزشکی و تبلیغات
1401/03/3خواندن
الزام حفظ و ارائه فاکتور رسمی ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه ای در مراکز درمانی و مطب ها
1401/03/2خواندن
هشدار درباره شیوع تب کریمه کنگو
1401/03/2خواندن
الزاما استفاده از پایانه فروشگاهی در مطب ها
1401/03/2خواندن
ممنوعیت استفاده از ژل تزریق زیر پوستی revitrane
1401/03/2خواندن
دستورالعمل کشوری مراقبت از هپاتیت حاد با عامل ناشناخته
1401/02/29خواندن