استاندارد مشاوره پزشکی از راه دور
1402/08/6خواندن
الزام به رعایت استانداردهای ملی مربوط به اکسیژن طبی
1402/08/6خواندن
تخلفات در حوزه های حرف پزشکی 
1402/08/6خواندن
لزوم نسخه نویسی الکترونیک برای بهره مندی بیماران
1402/08/3خواندن
اخذ رضایت نامه در هنگام بستری بیماران بدون همراه
1402/08/3خواندن
صورتجلسه پنجاهمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان 
1402/08/3خواندن
سقط جنین غیرقانونی
1402/08/3خواندن
ابلاغ شناسنامه و استاندارد کولونوسکوپی 
1402/08/3خواندن
کنترل بیماری آنفولانزا
1402/08/3خواندن
پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
1402/08/3خواندن
دستورالعمل برنامه کشوری کنترل و پیشگیری دیابت نوع ۲ 
1402/07/25خواندن
هشدار در خصوص نکات ایمنی مصرف داروی آمیودارون تزریقی
1402/07/25خواندن