تورم و مشکلات اقتصادی مراکز رادیولوژی را تعطیل خواهد کرد
1400/08/16خواندن
اجاره 3 واحد تجاری نظام پزشکی کرج
1400/08/15خواندن
درخواست جمعی از روسای نظام پزشکی های کشور جهت رفع نواقص طرح نسخ الکترونیک
1400/08/13خواندن
آشنایی با پسوریازیس  psoriasis
1400/08/6خواندن
روز جهانی طب داخلی گرامی باد
1400/08/6خواندن
5 آبان روز جهانی کاردرمانی گرامی باد
1400/08/5خواندن
شرایط پوشش بیمه ای داروی اکرلیزومب اعلام شد
1400/08/4خواندن
مشکلات اجرایی نسخه الکترونیک،در نظام پزشکی کرج بررسی شد
1400/08/3خواندن
هر کجا انجمن ها جدی گرفته شدند، نتیجه مطلوب بوده است
1400/07/29خواندن
حدود اختیارات قانونی عطاری ها چیست؟
1400/07/28خواندن
اطلاعات تفکیکی تزریق واکسن های کرونا در نظام کرج
1400/07/27خواندن
تولید برنامه های سلامت محور  با حضور معتمدین سازمان باشد
1400/07/27خواندن