اولین همایش بین المللی سلامت خانواده،فرزندآوری و صیانت از جمعیت
1402/11/16خواندن
کنگره ششمین همایش اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری
1402/11/15خواندن
پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی
1402/11/4خواندن
تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام پزشکی کشور و کمینه امداد
1402/11/1خواندن
ارایه شماره رهگیری توسط پزشکان به بیماران
1402/10/30خواندن
درج علت مراجعه بیماری در سامانه
1402/10/30خواندن
اطلاعات دارویی داروی کاربتوسین 
1402/10/21خواندن
الزام به ارائه شماره رهگیری توسط پزشکان به بیماران
1402/10/21خواندن
داروهای دارای الزام به تجویز الکترونیک
1402/10/21خواندن
کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران
1402/10/20خواندن
نسخه نویسی در چارچوب فهرست رسمی دارویی ایران
1402/10/17خواندن
راه اندازی سامانه مودیان اشخاص سازمان امور مالیاتی کشور
1402/10/16خواندن