رئیس جمهور در ستاد کرونا: 50 هزار تومان جریمه کسانی که ماسک نمی زنند
1399/07/19خواندن
پیام تبریک رئیس سازمان در روز شنوایی شناس
1399/07/19خواندن
پیام تبریک رئیس سازمان در روزبینایی سنج
1399/07/19خواندن
تلقیح واکسن ویژه گروه مامایی و کارشناسان پروانه دار
1399/07/19خواندن
در بحران کرونا با کمبود تخت بیمارستانی مواجه شدیم
1399/07/19خواندن
راهنمای صدور گواهی پزشکی فوت
1399/07/13خواندن
نحوه تلقیح واکسن آنفولانزا (مرحله اول ویژه پزشکان) تشریح شد
1399/07/13خواندن
از تذکر تا انفصال یک ساله از خدمت در انتظار متخلفین کرونا
1399/07/13خواندن
آخرین وضعیت كووید ۱۹ در استان البرز تا ۱۲ مهر ماه
1399/07/12خواندن
محدودیت های یک هفته ای کرونا از 10 مهر اعمال می شود
1399/07/10خواندن
نحوه ی توزیع محموله اول واکسن آنفولانزا در البرز تشریح شد
1399/07/10خواندن
فلوچارت غربالگری مادر باردار و موارد سرپایی کووید 19
1399/07/9خواندن