شرط پوشش بیمه ای "رمدسیویر" و "فاویپیراویر"
1399/05/11خواندن
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشكده دندانپزشكی افتتاح شد
1399/05/9خواندن
اطلاعیه مالیاتی
1399/05/9خواندن
شرایط برگزاری روز عرفه و اعیاد قربان و غدیر
1399/05/9خواندن
دعای عرفه
1399/05/9خواندن
مقاله: آشنایی با لنز های تماسی و روش انتخاب لنز های بهتر برای بیماران
1399/05/8خواندن
زنجیره سرمای واكسیناسیون مركز بهداشت استان تکمیل شد
1399/05/6خواندن
وضعیت استان قرمز است، بار مراجعه بیمارستانی و اشغال تخت های آی سی یو بسیار بالاست
1399/05/6خواندن
بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز درمانی معین کرونا در استان البرز
1399/05/5خواندن
ثبت نام بیمه تکمیلی پزشکان آغاز شد
1399/05/5خواندن
پاسخ استانداری به موضوع تردد پزشکان در طرح زوج و فرد
1399/05/5خواندن
باید زبان تقدیر و چاره گشود نه قلم به تهدید و تخویف
1399/05/5خواندن