اولین نشست مشترک هیاتهای انتظامی سازمان و مسئولین قضایی استان
1400/12/17خواندن
انتخابات هیات رئیسه مجمع انجمن ها
1400/11/23خواندن
نتایج انتخابات مجمع  انجمنهای علمی گروه پزشکی اعلام شد
1400/11/7خواندن
همزمان با سی امین سالگرد آغاز فعالیت نظام پزشکی کر ج بزرگ جشن یلدا برگزار شد
1400/09/30خواندن
رئیس هیات تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی های  استان البرز انتخاب شد
1400/09/28خواندن
اهدای احکام دادیاران دادسرای انتظامی نظام پزشکی کرج بزرگ
1400/09/16خواندن
انتخاب رئیس و دبیر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای نظام پزشکی کرج
1400/08/22خواندن
نشست مشترک روسای بیمارستانها و هیات مدیره نظام پزشکی برگزار شد
1400/08/18خواندن
گزارش تصویری/نخستین مجمع انجمن های علمی استان البرز برگزار شد
1400/07/29خواندن
دیدار هیات مدیره نظام پزشکی کرج و مدیرکل سیمای البرز
1400/07/27خواندن
واکسیناسیون خانواده کادر درمان
1400/07/11خواندن
تجلیل یاد و خاطره شهدای سلامت استان البرز
1400/06/16خواندن