انتخاب رئیس و دبیر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای نظام پزشکی کرج

بیست و دوم آبان ماه جاری و در محل سازمان،  جلسه انتخاب رئیس و دبیر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای نظام پزشکی کرج بزرگ برگزار شد . 

در این جلسه که با حضور دکتر صداقت رئیس سازمان، دکتر حسین اعظمی نماینده قوه قضائیه ،دکتر ملکی معاونت انتظامی سازمان ،دادستان انتظامی نظام پزشکی  و  اعضای هیات بدوی برگزار شد، دکتر فرید کرمی به عنوان رئیس و دکتر مهدی ایزدیار به عنوان دبیرهیات بدوی دادسرای انتظامی نظام پزشکی کرج انتخاب شدند.