آیین نامه تاسیس موسسه ساخت و وفروش عینک طبی
1400/04/15خواندن
قانون راهنمای صدور پروانه مطب
1400/03/3خواندن
تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی
1400/02/4خواندن
رویه جابجایی محل فعالیت و شهر حوزه نظام پزشکی اعلام شد
1400/02/4خواندن
اصلاح کدهای آزمایشگاه تشخیص پزشکی
1400/02/2خواندن
عناوین مجاز تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ
1400/01/23خواندن
موارد اجرایی قوانین و تحویل ثبت دارو
1400/01/23خواندن
دستورالعمل نحوه ویزیت متخصصین پزشکی ورزشی
1399/12/25خواندن
دستورالعمل سامان دهی غربالگری سندروم داون
1399/11/5خواندن
آیین نامه پرداخت 2کا به پزشکان سرباز
1399/10/14خواندن
لیست خدمات مجاز قابل درج در تابلوی پزشکان و دایر شدن مطب در ساختمان های مسکونی
1399/09/6خواندن
مکاتبه شورای عالی سلامت در خصوص مدیریت بحران ناشی از کووید ۱۹
1399/09/2خواندن