حذف کامل فیلم رادیولوژی و استفاده از سامانه الکترونیکی
1400/01/15خواندن
نخستین همایش جامع کشوری کووید-۱۹
1400/01/15خواندن
بخشنامه اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی
1400/01/15خواندن
"واکسیناسیون کادر بهداشت و درمان بخش خصوصی با واکسن‌های آسترازنکا و اسپوتنیک، تا انتهای فروردین"
1400/01/14خواندن
گرانی تجهیزات آزمایشگاهی مانع ورود به تحقیقات است
1400/01/14خواندن
روزجهانی آگاهی ر سانی اوتیسم
1400/01/14خواندن
کرج در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفت
1400/01/7خواندن
همواره کنار بیمار باشیم نه مقابل او
1400/01/1خواندن
نسخه ششم فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید 19 درکودکان + دانلود فایل
1399/12/26خواندن
نخستین گزارش کمیته نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در بخش خصوصی
1399/12/26خواندن
ادامه منع تردد شبانه تا ۱۵ فروردین
1399/12/25خواندن
دستورالعمل نحوه ویزیت متخصصین پزشکی ورزشی در مراکز دولتی عمومی غیردولتی ،خصوصی
1399/12/24خواندن