منع مصرف محلول و ژل ضد عفونی کننده دست با نام تجاری کروسپت

محلول و ژل ضد عفونی کننده دست با نام تجاری کروسپت coroseptتولید شرکت بنیان سلامت کسری به دستور مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ریکال و جمع آوری شده از طریق سامانه پیامکی به کلیه پزشکان و پیرا پزشکان اطلاع رسانی گردد

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج