آخرین مهلت توقف استفاده از دفاتر بیمه درمانی و نسخ کاغذی اعلام شد

آخرین مهلت توقف استفاده از دفاتر بیمه درمانی و نسخ کاغذی اعلام شد.  براساس قوانین بالادستی از ابتدای دیماه 1400کلیه تجویز ها می باست به صورت الکترونیک صورت گیرد و امکان پذیرش نسخ غیر الکترونیک که بعد از تاریخ یاد شده باشد، امکان پذیر نیست . 

متن کامل اطلاعیه را درفایل زیر بخوانید