رئیس هیات تجدید نظر استان البرز:

باز آموزی پزشکان بر اساس نیازها و نقاط ضعف علمی برگزار شود

دکتر ایزد بین رئیس هیات تجدید نظر استان البرز در نشست مشورتی با هدف وحدت رویه در دادسراهای انتظامی نظام پزشکی گفت: با توجه به اینکه یک سال از تشکیل هیات تجدید نظر و بدوی شهرستان کرج با شمایل و افراد جدید شروع شده است نیاز بود تا اختلاف نظرهای حرفه ای را برطرف کنیم.

وی افزود: احساس می شد پرونده هایی که بالا می آید پخته نیست و این نادیده گرفتن زحمات همکاران ما نیست و البته روبه رشد است و رویه ها بهتر شده است. مثلا 2 سال و نیم از تشکیل پرونده گذشته بود و ما آنها را برمی گرداندیم .

او گفت: حکمی که صادر می شود باید  موجه، مستدل و منطبق با دستورالعملها  باشد. .ماده 62 تصریح داردهیات بدوی باید حکم را مستدل صادر کند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین بحثها، حکم های جایگزین است که به نظر شخص من بدعت است  هرچند در سایر جاهای کشور احکام جایگزین صادر شده است اما بر اساس قانون نظام پزشکی که آیین نامه دادسرا ها و بدوی و تجدید نظر تدوین شده حکم جایگزین پیش بینی نشده است .

دکتر ایزد بین گفت: اما اینکه زمینه آن چه طور فراهم شود مهم است. به عنوان مثال شرکت در کلاس آموزشی ، باید دید کلاسها ی تدوین شده دانشگاه و زیر ساخت آن در البرز مهیا هست یا خیر ؟ و سپس به آن پرداخت .

وی خاطر نشان کرد: باید تعداد پرونده ها و بیشترین مشکلات و نقاط ضعف آنالیز شود. ببینیم در هر رشته چه مشکلاتی بوده و بیشترین تعداد شکایات کدام ضعفها را بیان می کند.  کلاسها در راستای برطرف کردن عیوب باشد نه تنها گرفتن امتیاز. اگر قرار است البرز پایلوت شود باید زیر ساختها فراهم شود تا وحدت رویه هم ایجاد شود .