هجدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی کرج به صورت فوق العاده

هجدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی کرج به صورت فوق العاده

آقای سلیمان فلاح معاون مالیاتی اداره دارایی

❌به دنبال گرفتن مالیات غیرمستند نیستیم❌ 

هجدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی کرج به صورت فوق العاده با حضور آقای سلیمان فلاح معاون مالیاتی اداره دارایی و آقای امرایی رئیس امور مالیاتی حوزه درمان برگزار شد.
دکتر صداقت رئیس هیئت مدیره،ضمن خوشآمدگویی،خلاصه‌ای از مشکلات جامعه پزشکی را مطرح و به غیر واقعی بودن تعرفه های تشخیصی و درمانی،اعلام دیرهنگام تعرفه ها،همچنین تاخیر قابل توجه در پرداختی بیمه ها و در نتیجه کاهش واقعی درآمدهای جامعه پزشکی اشاره کرد.
رئیس نظام پزشکی کرج افزایش میزان مهاجرت پزشکان و کادر درمان را آسیب جدی به امنیت سلامت جامعه ارزیابی و تلاش در راستای کاهش نارضایتی جامعه پزشکی را امری لازم و ضروری دانست.
اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه به نکات مختلف و مشکلات مالیاتی اعضای سازمان نظام پزشکی اشاره و درخواست رسیدگی و حل این مشکلات را داشتند.
در ادامه جلسه آقای سلیمان فلاح،ضمن تشکر از خدمات جبران‌ناپذیر جامعه پزشکی در دوران کرونا،با توضیح مزایای تبصره ۱۰۰ توصیه اکید به استفاده از این تبصره در موارد درآمدهای کمتر از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان داشته و استفاده از این تبصره را بخصوص برای پزشکان عمومی مفید ارزیابی کرد.
معاون مالیاتی اداره کل دارایی استان البرز تاکید کرد که اداره دارایی به دنبال شفافیت مالیاتی بوده و ارزش افزوده شامل خدمات پزشکی و درمانی نمی‌شود و به منظور سهولت در رسیدگی مالیاتی باید اسناد و مدارک فعالیت‌های مالی غیر پزشکی ارائه گردند.
آقای امرایی رئیس امور مالیاتی حوزه درمان در خصوص نشست مشترک با اعضای سازمان نظام پزشکی کرج به منظور توضیحات کامل و رفع ابهامات و پاسخگویی به سوالات و رفع مشکلات،اعلام آمادگی کرد و با اشاره به استقرار حوزه درمان در ساختمان مرکزی اداره دارایی اظهار نمود که مسئولین و کارشناسان حوزه درمان در اداره  دارایی هرگز پزشکان و کادر درمان را با سایر اقشار مقایسه نمی‌کنند.
در این جلسه توصیه کارشناسی شد که همکاران فقط یک دستگاه پوز را به موارد شغلی خود اختصاص دهند و سایر موارد مبادلات مالی خود را با سایر دستگاه ها و حساب های بانکی انجام دهند.

✒️روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج