انتخابات هیات رئیسه مجمع انجمن ها

انتخابات هیات رئیسه مجمع انجمن های استان البرز برگزار شد

انتخابات هیات رئیسه مجمع انجمن های استان البرز، ظهر امروز شنبه 23 بهمن ماه در محل سازمان نظام پزشکی کرج بزرگ و با حضور رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان و اعضای انجمن برگزار شد .