رئیس هیات تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی های  استان البرز انتخاب شد

در اولین نشست هیات تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی های  استان البرز رئیس و دبیر این هیات انتخاب شدند .

به گزارش روابط عمومی روز یکشنبه بیست و هشتم آذرماه ، این جلسه با حضور دکتر صداقت رئیس نظام پزشکی ، دکتر کیانی دادستان و دکتر کرمی رئیس هیات بدوی کرج بزرگ، دکتر ولیزاده مدیر کل پزشکی قانونی و دکتر حقایق رئیس شورای حل اختلاف تشکیل شد .

در این نشست آقای دکتر اشرفیان به عنوان رئیس هیات تجدید نظر وآقای دکتر غروی به عنوان دبیر  انتخاب شدند.

اسامی اعضای هیات تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی های  استان البرز:

آقای دکتر اشرفیان رئیس هیات

آقای دکتر غروی دبیر هیات

آقای دکتر بابکان

خانم دکتر کیان

آقای دکتر اسلامی رحیم آبادی

خانم دکتر باقری طار

آقای دکتر جلالی

آقای دکتر پور نجاری

آقای فلاح نژاد

خانم پورحیدری

آقای اورنگ گرگری

آقای دکتر ولیزاده

آقای  اصانلو