فهرست اعمال غیر مجاز در مطب اعلام شد 

فهرست اعمال غیر مجاز در مطب اعلام شد 

در پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی فهرست اعمال غیر مجاز در مطب مشتمل بر یک مقدمه و 46 بند  در تاریخ 25 شهریور 1400 به تصویب رسید که از طریق لینک زیر قابل دانلود است .

بنا به دستور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کل کشور بدیهی است انجام اقدامات خارج از این فهرست در مطب نیز باید مطابق موازین علمی و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی وزارت بهداشت باشد این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست