نشست مشترک روسای بیمارستانها و هیات مدیره نظام پزشکی برگزار شد

جلسه مشترك اعضاء هيات مديره نظام پزشكى كرج بزرگ با روساء بيمارستان هاى خصوصى كرج در تاريخ ١٤٠٠/٨/١٧در محل بيمارستان قائم كرج تشكيل شد. در اين جلسه نمايندگان بيمارستانهاى خصوصى كرج،ضمن ابراز مشكلات عديده ى اقتصادى كه هر روزه با ان مواجه هستند، اعلام داشتند اين مسايل باعث عدم رضايت پزشكان از وضعيت موجود و عدم تمايل به ادامه همكارى با بيمارستان هاى كرج شده است.

لینک گزارش خبری نشست https://karaj-irimc.ir/post/800