روزجهانی بینایی مبارک باد

  • روزجهانی بینایی

هر ساله برای آگاه‌سازی بیش‌ تر درباره‌  نابینایی و اختلالات بینایی، دومین پنج‌شنبه‌ ماه اکتبر به‌عنوان روز جهانی بینایی (WSD) نام‌گذاری می‌شود.امسال نیز 14اکتبر مصادف با 22 مهرماه روز جهانی بینایی نام گذاری شده است. مهمترین روز مشاوره و ارتباطات در تقویم سلامت چشم .