35 پرونده درخواست  مورد بررسی قرار گرفت

نخستین کمیته تبلیغات نظام پزشکی کرج  تشکیل جلسه داد

نخستین کمیته تبلیغات نظام پزشکی کرج  تشکیل جلسه داد
 35 پرونده درخواست  مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی ، هیات مدیره جدید نظام پزشکی کرج بزرگ نخستین جلسه بررسی درخواست های تبلیغاتی اعضای سازمان را برگزار کرد. در این نشست که با حضور اکثریت اعضای کمیته برگزار شد ر ئیس سازمان دکتر صداقت و نمایندگانی از اداره کل ارشادالبرز،پلیس فتا، معاونت درمان معاونت دانشگاه، نماینده دندانپزشکان دکتر خدا رحمی، معاونت انتظامی دکتر  ملکی، خانم مهدی نماینده سازمان غذا دارو، معاون فنی نظارت سازمان دکتر نوریان پور، دکتر احمدی نماینده دارو سازان، نماینده کارشناسان خانم حاج حسینی،کارشناس بخش تبلیغات  خانم نورالهی حضور داشتند.
35 پرونده درخواست شامل7 پرونده کارشناسان ،یک پرونده بیمارستانی،6 پرونده درمانگاهی، 5 پرونده متخصصین، 4 پرونده دندانپزشکان  و 12 پرونده گروه پزشکان عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه  تعداد مجاز درخواست بیلبورد و بنرهای تبلیغاتی  ویژه افتتاحیه مورد  بحث قرار گرفت و مقرر شد فقط مجوز نصب 2 بنر در سطح شهر برای درخواست کنندگان صادر شود. 
در مبحث تبلیغات غیر مجاز سطح شهر و فضای مجاری مقرر شد طی نامه ای در خواست برخورد با متخلفین به معاونت انتظامی  ارسال شود.بدیهی است تبلیغات در فضای مجازی مشروط به پیروی از مقررات کشوری می باشد و در چهار چوبی مجاز است که قوانین کشور به رسمیت می شناسد .
موضوع مهم دیگری که از طرف پلیس فتا مورد بررسی قرار گرفت مجوز فعالیت در فضای مجازی بود و تاکید شد دریافت مجوز  به این معنی نیست که افراد می توانند در معرفی برند خود و تبلیغاتشان اعلام کنند دارای "گواهی رسمی" از سوی پلیس فتا هستند .
در این جلسه، به علت عدم حضور نماینده شهرداری تصمیم گیری پیرامون مباحث تبلیغات محیطی به نتیجه کامل نرسید