مطلب علمی :تفاوت دوز بوستر با دوز سوم در چیست؟

What is the difference between a booster shot and an additional dose?

A booster shot is administered when a person has completed their vaccine series and protection against the virus has decreased over time. Additional doses are administered to people with moderately to severely compromised immune systems. This additional dose of an mRNA-COVID-19 vaccine is intended to improve immunocompromised people’s response to their initial vaccine series.

 

تفاوت دوز بوستر با دوز سوم :
دوز سوم واکسن کرونا: افرادی که نقص سیستم ایمنی متوسط تا شدید زمینه ای دارند، قادر به تولید آنتی بادی محافظت کننده کافی در برابر دوز اول و دوم واکسن کرونا نیستند. لذا ایمنی کافی برای جلوگیری از مرگ و میر و بیماری شدید در این افراد ایجاد نمی شود. درنتیجه این افراد نیاز به تزریق دوز سوم واکسن کرونا جهت ایجاد ایمنی کافی در برابر بیماری شدید، بستری و مرگ و میر دارند.
دوز تقویتی  (بوستر ) واکسن کرونا: برخلاف دوز سوم واکسن کرونا، دوز تقویتی واکسن کرونا به افرادی که سالم هستند و ایمنی کافی به دنبال تزریق دوز اول و دوم واکسن کرونا در بدن آن ها ایجاد شده است، تزریق می گردد.
 دوز تقویتی واکسن کرونا حداقل یک ماه پس از تزریق دوز دوم جهت جلوگیری از کاهش و تثبیت ایمنی در طی زمان، تزریق می گردد.
دکتر احمدی داروساز
عضوهیات مدیره نظام پزشکی کرج بزرگ