دوز سوم واکسیناسیون سینو فارم کادر درمان در نظام پزشکی کرج تزریق می شود

با سلام به اطلاع کلیه اعضای محترم نظام پزشکی کرج بزرگ می رساند دوز سوم واکسن برای کادر درمانی که دو دوز قبلی را سینو فارم تزریق کرده اند، با واکسن سینوفارم انجام می شود. علاقمندان می توانند در صورتیکه 6 ماه از تزریق دوز دوم سینوفارم آنها گذشته باشد برای دریافت دوز سوم به سازمان نظام پزشکی کرج مراجعه نمایند