در هفته ای که گذشت؛

401 دوز واکسن درنظام پزشکی کرج تزریق شد

تاکنون 401 نفر از خانواده کادر درمان و پرسنل نظام پزشکی کرج با حضور  در محل سازمان واکسینه شده اند. 
به گزارش روابط عمومی نظام پزشکی کرج در هفته ای که گذشت مراجعه کنندگانی از  کادر درمان و پرسنل جامانده از تزریق دوز اول،مراجعه کنندگان جهت دریافت دوز دوم و همچنین خانواده کادر درمان، خانواده پرسنل مراکز درمانی در این ستاد واکسینه شده اند. 
روزانه معاونت رفاهی سازمان با استقرار چهار پرسنل دو نیروی تزریق واکسن و یک پزشک  مقيم در خدمت مراجعه کنندگان است تا در محیطی کاملا خلوت ، بهداشتی و با تجهیزات کامل واکسینه شوند و این روند تا تامین و تلقیح دوز سوم کادر درمان ادامه خواهد داشت. 
گفتنی است کودکان بالای 15 سال و بانوان باردار نیز می توانند برای تزریق واکسن  روزانه بین ساعات 9 الی 13 به  نظام پزشکی کرج مراجعه نمایند.