در پنجمین جلسه هیات مدیره ؛

دادیاران و اعضای هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی کرج انتخاب شدند

 هیات مدیره نظام پزشکی کرج امروز بیست و سوم شهریور به ریاست دکتر صداقت و با حضور همه اعضا تشکیل جلسه داد. در این جلسه دادیاران دادسرا و اعضای هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی کرج انتخاب شدند.
اعضای دادسرا و هیات بدوی انتظامی منتخب به شرح زیر است :

دادیاران دادسرای انتظامی
دکتر ناهيد تفضلى (متخصص جراحى زنان و زايمان)
دكتر سيما ندافى(متخصص گوش و حلق و بينى)
دكتر بهاره جمالى(متخصص داخلى)
دكتر  حسين توسل( متخصص جراحى عمومى)
دكتر ابوالفضل آگوشى (متخصص ارتوپدى)
دكتر غلامرضا قبادزاده ( متخصص اورولوژى)
دكتر مير ابوالقاسم اوصياء (متخصص بيهوشى)
دكتر ناصر چرخساز (پزشك عمومى)
دكتر امير رضايى(فوق تخصص ريه اطفال)
دكتر امير فرهودى (پزشك عمومى)
دكتر  احمد موبدى (دندانپزشك)
دكتر سيامك بقايى(داروساز)
خانم ماندانا مرزوقی(ماما)
دکتر امیر آرامی(کارشناس پروانه دار)


اعضای هیات بدوی انتظامی
دکتر مريم مهريزى (متخصص جراحى زنان و زايمان)
دكتر مهدی ايزديار( پزشک عمومی )
دكتر مجتبی حاجی صفرعلى (متخصص جراحى عمومى)
دكتر فريدكرمى (متخصص پاتولوژی)
دكتر  افشين پاشايى (متخصص داخلی )
دكتر سلمان آذرسينا(متخصص  ارتوپدى)
دكتر هوشنگ نورى (دندانپزشک)
دكتر فائقه شوشترى زاده (داروساز)
دكتر  على جمال محمدى (پرستار)
خانم فخرى اسمعيل كردى(ماما)
اقاى سيروس بختيارى (كارشناس پروانه دار)