رویه جابجایی محل فعالیت و شهر حوزه نظام پزشکی اعلام شد

در راستای ساماندهی رویه جابجایی محل فعالیت و شهر حوزه نظام پزشکی اعضای سازمان در سراسر کشور و همچنین هدفمندی و تخصیص حق عضویت های پرداختی اعضاء به نظام پزشکی شهرستانها، تغییر  شهر حوزه نظام پزشکی در سامانه اعضاء با روش های مشخص شده انجام می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و بنا بر اعلام دکتر جهانگیری معاون فنی و نظارت سازما نظام پزشکی رویه جابجایی محل فعالیت و شهر حوزه نظام پزشکی اعضای سازمان در سراسر کشور و همچنین هدفمندی و تخصیص حق عضویت های پرداختی اعضاء به نظام پزشکی شهرستانها، تغییر شهر حوزه نظام پزشکی در سامانه اعضاء با روش های ذیل مشخص و انجام می شود:

الف) صدور پروانه طبابت یا دفاترکار از طریق سامانه پروانه آنلاین:
پس از ثبت درخواست پروانه طبابت یا دفترکار توسط عضو و صدور آن در سامانه پروانه آنلاین، شهر قید شده در پروانه، همان شهر حوزه نظام پزشکی تعیین می گردد.


ب) تعیین شهر حوزه نظام پزشکی توسط نظام پزشکی مبداء :
 در این حالت پس از تسویه حساب حق عضویت و تایید نظام پزشکی مبدا نسبت به ارسال درخواست انتقال به شهر مقصد به معاونت فنی و نظارت سازمان کل جهت  تغییر سازمان نظام پزشکی صورت می پذیرد.


ج) تعیین شهر حوزه نظام پزشکی توسط نظام پزشکی مقصد:
در این حالت با ارائه درخواست کتبی عضو و یکی از مدارک ذیل به نظام پزشکی شهر محل فعالیت (مقصد) و ارسال آن به معاونت فنی و نظارت سازمان کل، شهر حوزه نظام پزشکی عضو تعیین می گردد.
1.    معرفی نامه اعزام به طرح نیروی انسانی
2.    گواهی در حال انجام خدمت سربازی
3.    ابلاغ دستیاری یا گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع تخصص و بالاتر
4.    معرفینامه انجام تعهدات تخصصی، فوق تخصصی و دکترای تخصصی
5.    حکم یا قرارداد استخدامی سالجاری
6.    حکم ماموریت معتبر

د) مدارک مورد نیاز جهت احراز  هویت و بروز رسانی اطلاعات :

1-اصل شناسنامه

2-اصل کارت ملی

3-یک قطع عکس رنگی جدید

**حضور متقاضی الزامی است