واکسیناسیون کادر درمان بخش خصوصی

واکسیناسیون کادر درمان بخش خصوصی روز هجدهم فروردین ماه 1400 در پایگاه ایجاد شده در بیمارستان قائم کرج آغاز شد . این پایگاه ششمین پایگاه تلقیح و صرفا برای همکاران پزشک در نظر گرفته شده است. براساس دستورالعمل وزارت بهداشت روزانه ابتدا 60 نفر از سنین بالای 50 سال رشته های اولویت دار تلقیح می شوند و به ترتیب نوبت به همه همکاران خواهد رسید.  درانتظار پیامک حضور باشید.

 

عکس: واحد روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج /فریبا کلاهی