در کمیسیون طرح ها ؛ لوایح و آئین نامه ها مورد بررسی قرار گرفت:

لیست خدمات مجاز قابل درج در تابلوی پزشکان و دایر شدن مطب در ساختمان های مسکونی

در کمیسیون طرح ها ؛ لوایح و آئین نامه ها مورد بررسی قرار گرفت:
لیست خدمات مجاز قابل درج در تابلوی پزشکان و دایر شدن مطب در ساختمان های مسکونی


 • بیست و هفتمین جلسه کمیسیون طرح ها ، لوایح و آئین نامه های شورای عالی نظام پزشکی ، امروز مورخ 1399/9/5بصورت ویدئو کنفرانس برگزار و لیست خدمات مجاز قابل درج در تابلوی پزشکان و همچنین بررسی طرح مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر عدم دایر شدن مطب در ساختمان های مسکونی مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.

  در این جلسه که با ریاست دکتر فرزاد فرقان  و حضور دکتر جهانگیری ؛ دکتر چنگیزی؛ دکتر علاقی؛ دکتر رهنما و سایر اعضای کمیسیون بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد؛ فهرست خدمات مجاز قابل درج در تابلوی پزشکان و دندانپزشکان عمومی و متخصص موضوع مواد 40 الی 43 "آئین نامه استانداردسازي تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات پزشكي، مطب‌ها و دفاترکار شاغلان حرف پزشكي و وابسته" مورد بحث قرار گرفت که پس از بررسی عناوین مربوطه،مقررشد نظر مشورتی انجمن های علمی و تخصصی مرتبط اخذ شده و پس از تنظیم نهایی فهرست خدمات مجاز ،به شورای عالی ارائه شود.


  همچنین در خصوص دو طرح و یک لایحه که طی دو سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب هر یک از آنها، تاسیس مطب در ساختمانهای با کاربری مسکونی غیر ممکن خواهد شد و صرفا در ساختمانهای با کاربری تجاری امکان تاسیس مطب وجود خواهد داشت ، بحث و گفتگو انجام و مقرر شد پیشنهادات مربوط به موارد فوق توسط کمیسیون طرح ها ،لوایح و آئین نامه ها به شورای عالی نطام پزشکی ارائه شود.


  دکتر جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نیز گزارش جلسات متعدد برگزار شده در این زمینه از جمله جلسه با هیات دولت، شورایعالی استانها ، دفتر امور زیربنایی و دفتر امور پزشکی و سلامت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را به کمیسیون ارائه نمود. 


  لازم به ذکر است کمیسیون بر اهمیت ماده واحده محل مطب پزشکان مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1366 و نیز اهمیت استمرار این قانون در راستای منافع سلامت آحاد مردم تاکید نمود و در این راستا مقرر شد موضوع در دستور کار اولین جلسه شورایعالی نظام پزشکی قرار گیرد.


  منبع : نظام پزشکی ج.ا.ا