اطلاعیه بانک ملت

شرایط اعطای تسهیلات طرح متخصصین اعلام شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج بانک ملت شعبه باغستان کرج با ارسال نامه ای به سازمان نظام پزشکی کرج از امکان اعطای تسهیلات به مشتریان فعال در بخش های پزشکی و رشته های مرتبط خبر داد .

خرید مواد، ملزومات مصرفی، تجهیزات اداری ، خرید مطب ، جعاله تعمیر مطب تسهیلاتی است که به شرح زیر در قبال ارائه مدارک اعطا می شود.

مبلغ تسهیلات متناسب با نوع تخصص تا سقف 15 میلیارد ریال با نرخ سود 18 %

مدت باز پرداخت تسهیلات در گردش حداکثر یکسال

سرمایه ثابت 4حداکثر  سال

جعاله تعمیرات حداکثر  5 سال

وثیقه ترکیبی از وثایق گروه نقد ، غیر منقول ، یا سایر وثایق

جزئیات را در بخش نامه ابلاغی مطالعه بفرمایید