به استناد رای577 دیوان عدالت اداری:

شاغلین حرف پزشکی از پرداخت عوارض شغلی معاف هستند

به استناد رای 577 دیوان عدالت اداری صاحبان حرف پزشکی معاف از عوارض کسب  و پیشه بوده و دریافت آن تخلف است .
 
 

دکتر فربد رهنما مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی کل کشورگفت: پزشکی و طبابت مطابق رای 576 دیوان عالی کشور؛ کسب و پیشه محسوب نشده لذا به جامعه پزشکی عوارض کسب و پیشه تعلق نمی گیرد.

وی در خصوص این که برخی شهرداری ها اقدام به اخذ عوارض کسب و پیشه از پزشکان نموده اند؛ اظهار کرد:  در این رابطه نظام پزشکی ارومیه به دیوان عدالت اداری شکایت نمود و رای 577 این دیوان ؛ مصوبه شورای شهر ارومیه مبنی بر وضع عوارض کسب و پیشه برای پزشکان را غیر قانونی اعلام و آن را ابطال نمود.

وی افزود: هر چند شورای شهر مطابق قانون وظیفه دارد نسبت به وضع عوارض برای مشاغل شهر اقدام کند اما بر اساس  آرای فوق  ؛ این شورا نباید برای مشاغل پزشکی عوارض کسب و پیشه وضع کند و علیرغم این مهم هنوز برخی شهرداری ها طلب عوارض کسب و پیشه از پزشکان می کنند و حتی در برخی موارد تحت عناوین دیگری مانند عوارض محلی این کار را انجام می دهند.

رهنما در پاسخ به این سوال که پزشکان در صورت مواجهه با این شرایط چه کاری باید انجام دهند؛ گفت: در صورت مواجهه با این مورد، اقدامات لازم صرفا باید در هماهنگی با نظام پزشکی شهرستان صورت پذیرد تا هم اقدام پزشکان هماهنگ باشد و هم اینکه موضوع با بررسی کافی حقوقی مورد پیگیری قرار گیرد.  

وی ادامه داد : در هنگام پیگیری موضوع نیز یک نکته حائز اهمیت است که آیا طلب عوارض کسب و پیشه بر اساس تصویب شورای شهر صورت گرفته است؟ یا اینکه شهرداری بدون مصوبه اقدام به طلب عوارض می نماید؟ و نظام پزشکی شهرستان نیز بر حسب مورد با مذاکره با مسئولان شهرداری، شورای شهر، فرمانداری و یا از طریق پیگیری حقوقی قضایی جهت جلوگیری از این اقدام غیر قانونی وارد عمل شود.

مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی کل کشور از پزشکان خواست بهمن ماه هر سال با بررسی مصوبات شورای شهر خود از وضع عوارض در بودجه سنواتی سال بعد مطلع شده تا چنانچه شورا برای حرف پزشکی بر خلاف قانون عوارض کسب و پیشه وضع نمود بتوانند در نیمه اول اسفند ماه با مراجعه به فرمانداری از تثبیت مصوبات جلوگیری نمایند.

رهنما خاطرنشان کرد: رای شماره 577 دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض کسب و پیشه روشن بوده و شهرداری ها نباید از حرف پزشکی عوارض کسب و پیشه اخذ نمایند.