ستاد مقابله با کرونا در علوم پزشکی تشکیل جلسه داد

جذب متخصصان عفونی، ریه، آی سی یو و طب اورژانس اولویت است

 بیست و چهارمین ستاد مقابله با کرونا دانشگاه با حضور سرپرست دانشگاه، دبیر ستاد مقابله با کرونا دانشگاه و معاونین برگزار شد

  ابتدا  دکتر ساره محمدی معاون درمان دانشگاه  گزارش جامعی در خصوص تمهیدات لازم جهت مقابله با موج سوم کرونا ارائه داد و سناریو های مختلف مقابله را به صورت مفصل در سه فاز  درگیری خفیف، متوسط و شدید شرح داد .

سپس دکتر محمد فتحی سرپرست دانشگاه  عنوان کرد:  تقویت روحیه پرسنل در زمینه های مختلف باید در اولویت باشد و امتیازاتی که برای پزشکان و پرسنل درگیر مقابله با کرونا از طرف وزارت خانه در نظر گرفته شده است برای همین افراد اختصاص پیدا کند.

 سرپرست دانشگاه عنوان کرد همواره باید برای بحرانی ترین شرایط ممکن اماده باشیم و با اقدامات به موقع شرایط را به بهترین شکل کنترل کنیم .

 همه بیمارستان های دولتی و خصوصی باید فعال باشند و کلینیک تب داشته باشند و بیماران به خوبی شناسایی و غربالگری شوند و بیمارانی که شرایط حاد دارند توسط نیروهای فوریت پزشکی به بیمارستان های مختص کرونا منتقل شوند .

وی خاطر نشان کرد : جذب متخصصان عفونی، ریه، آی سی یو و طب اورژانس باید در اولویت قرار بگیرد .

 سرپرست دانشگاه در پایان عنوان کرد استان البرز دارای مناطق حاشیه نشین بسیاری است و آموزش های همگانی باید جهت پیشگیری از بیماری در این مناطق به شکل ویژه ای انجام شود .