رئیس هیات بدوی نظام پزشکی کرج :

آموزش تنها راه اصلاح خطاهای علمی است

دکتر اشرفیان رئیس هیات بدوی نظام پزشکی کرج در نشست مشورتی، قضایی سازمان نظام پزشکی که روز چهارشنبه با حضور معاون قضایی دادگستری البرز برگزار شد پیرامون صدور احکام جایگزین گفت:  رویکرد ما بر اساس رفعت اسلامی است اما در همه موارد نمی شود به این صورت اقدام کرد. به عنوان مثال پزشکی که خطای مکرر،خطای علمی  یا منجر به فوت داشته است قابل بخشش نیست .

وی افزود: اگرچه این خطا عمدی نیست بسیار بزرگ است. اما اگر به این فرد بگوییم یکسال مطب را تعطیل کند، یکسال هم او را از طبابت دور کرده ایم . بهترین کار برگزاری کلاس مجدد و گذراندن دوره است.

وی خاطر نشان کرد:  زیر ساخت آموزشی و گذراندن دوره و نظارت بر حسن انجام آن  با همکاری دانشگاه علوم پزشکی البرز، فراهم شده و ما باید با دید مثبت نقیصه را حل کنیم .

وی گفت:  برخی افراد خاص هستند که قصورشان جرم است. صرفا خطای علمی نیست و نوعی مردم را به چشم کالا نگاه کردن است و گاه در یک پرونده خطاهایی صادر می شود از فردی که سراپا خطار کار است و حیثیت جامعه پزشکی را لکه دار می کند .

دکتر اشرفیان گفت: صلاح پزشکان درجایگزینی حکم با برگزاری دوره های آموزشی یا نوشتن و ترجمه مقاله اخلاق پزشکی یا موارد مشابه است زیرا اگر اصلاح نشود کار به دادسرا می رسد  نتیجه بدتر می شود و مردم از جامعه پزشکی گلایه مند می شوند ما باید بتوانیم جامعه پزشکی را تطهیر کنیم .