معاون دادستان فردیس:

عدالت باید هدف اصلی و خروجی نهایی کارهای ما باشد

دربرخی  سیستم های کشوری بی عدالتی نسبت به شهدا دیده می شود و حتی از نام بردن نام  آنها غفلت می شود.

معاون دادستان انتظامی فردیس گفت: همه ما دنبال عدالت هستیم . بسیاری پرونده ها قابلیت جاگیزینی مجازات ندارد و ممکن است در تخلفی که صورت گرفته است عدالت زیرپا گذاشته شده و حق مردم ضایع شده باشد. این روند ممکن است روند تخلف را تشدید کند و زمینه تخلفات بعدی را فراهم بیاورد.

وی افزود:  من از آقای دادستان می خواهم این روند در دادسرای شهر اجرا شود.  زیرا بعضی حکم ها در شان پزشکان نیست. اگر در دادسرا انجام شود قدم بسیار بزرگی برداشته می شود که باقیات و صالحات است .

دکتر رحیمی گفت: برخی  بعضا 6 تخلف در اتاق جراحی انجام می دهند و کلیه مریض را از بین می برند و مریض برای ابد از هستی ساقط می شود و شان پزشک و نظام پزشکی زیر سوال می رود... و با جایگزینی حکم  به این صورت ممکن است  یک عده در دایره امنیت قرار بگیرند .

وی گفت: این امنیت برای هر سیستمی خطرناک است و پیشنهاد می کنم جلسات به طور مداوم برگزار شود ما هم در فردیس جلسات را برگزار می کنیم تا وحدت رویه در سراسر استان انجام شود.

وی افزود: شان پزشک را در سیستم قضایی باید رعایت کنیم که متاسفانه رعایت نمی شود. بیش از هرچیز به رعایت عدالت توصیه می کنم زیرا اینجا بودنمان را مدیون شهدا هستیم و آنها بیش از هرچیز برای اجرای عدالت به شهادت رسیدند و کسی نمی تواند با هر دیدگاهی کتمان کند که خون شهدا جز در راه  سازندگی کشور به سبک حضرت علی(ع) و برقراری عدالت  ریخته شد .

وی در پایان افزود: چهارچوب نظام پزشکی کاملا روشن و خدمت به پزشکان است و اگر چهار چوبها رعایت شود سیستم هم حمایت شود مشکلات پیش نمی آید و اطلاعات غلط دادن به به سیستم قضایی و امنیتی درست نیست کاری کنیم تا کاملا روشن شود امین جامعه پزشکی کدام بخش از پزشکان هستند