رئیس سازمان نظام پزشکی کرج:

پزشکان توانمندی های علمی خود را بشناسند، شکایت قضایی کم می شود

صبح امروز چهارشنبه 22 مرداد ماه جلسه هم اندیشی قضایی دادیاران سازمان نظام پزشکی کرج ومعاونت قضایی دادگستری استان برگزار شد .

دکتر علی اکبر حقیقی رئیس سازمان نظام پزشکی کرج در این نشست ضمن خیر مقدم با ابراز خرسندی از همکاری نزدیک دادگستری استان و سازمان گفت: جلسه به درخواست دکتر ایزد بین در مورد ایجاد وحدت رویه بین دادسرا ، هیات بدوی و هیات تجدید نظر و با همکاری  دکتر مددی دادستان  تشکیل شده است،

وی افزود:  هدف از تشکیل جلسه مشورتی این  است که در مسیررسیدگی به پرونده ها، هم مراعات نکات قانونی شود هم ملاحظات قضایی در آن ها لحاظ شود تا پرونده ها واضح و شفاف باشند.

دکتر حقیقی افزود: تلاش ما این است تا پرونده ها واضح و شفاف باشند و هیچ تضییع حقی برای پزشک و بیمار رخ ندهد.

وی تصریح کرد: اگر پزشکان و همکاران محترم ما اخلاق پزشکی و انصاف در برخورد با بیماران را به جای بیاورند و بیمار را مانند خودشان دیده از هر نظر حال مردم را درک کنند و از تحمیل هزینه های غیر ضروری به بیماران اکیدا جلوگیری کرده و شئونات پزشکی را رعایت کنند، آموزش کنترل خشم به خودشان بدهند و زمانی که بیماران نگران هستند بتوانند اوضاع راکنترل کنند. همه چیز بر روال طبیعی پیش خواهد رفت .