اعزام کادر درمان و اداری بر اساس درخواست مرکز پزشکی حج و زیارت به کشور عراق 

اعزام کادر درمان و اداری بر اساس درخواست مرکز پزشکی حج و زیارت به کشور عراق 

♦️نامه سرپرست محترم هلال احمر شهرستان مبنی بر اعزام کادر درمان و اداری بر اساس درخواست مرکز پزشکی حج و زیارت به کشور عراق 
✒️روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج