جلسه هم اندیشی در خصوص موانع و مشکلات و مزایای طرح نسخه الکترونیک در نظام پزشکی کرج برگزار شد.

جلسه هم اندیشی در خصوص موانع و مشکلات و مزایای طرح نسخه الکترونیک در نظام پزشکی کرج برگزار شد.

جلسه هم اندیشی در خصوص موانع و مشکلات و مزایای طرح  نسخه الکترونیک در نظام پزشکی کرج برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر صداقت ریاست  نظام پزشکی کرج بزرگ و خانم دکتر خسروی معاون محترم غذاودارو و جناب اقای دکتر سلیمی از معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز و اعضای هیات مدیره مجمع انجمن های استان و نمایندگان داروساز و دبیر هیات مدیره و معاون فنی و نظارت سازمان و نمایندگانی از سازمانهای بیمه گر پایه، پنجم مرداد در محل نظام پزشکی کرج بزرگ تشکیل گردید

در این جلسه ابتدا جناب اقای دکتر صداقت ضمن خوش آمدگویی به حضار محترم دیدگاههای سازمان نظام پزشکی را در خصوص اجرای طرح نسخه الکترونیک و نیز لزوم  همراهی جامعه پزشکی با این طرح و اهمیت آن سخنان مبسوطی ارائه نمودند.
در ادامه خانم دکتر خسروی ضمن ارایه گزارشی از طرح دارویار به لزوم اجرای نسخه نویسی الکترونیک تاکید نمودند.

در ادامه جلسه نمایندگان جامعه پزشکی هریک  دیدگاههای خود را در این زمینه بیان داشتند ؛نمایندگان گروههای مختلف پزشکی از زوایای مختلف اشکالات طرح نسخه نویسی  الکترونیک را بررسی نمودند و برای اجرای بهتر طرح مذکور پیشنهاداتی ارایه دادند  در این جلسه عنوان شد با توجه به طرح دارویاری تقریبا همه مردم ایران بیمه شده اند و با توجه به اینکه ۳۶۶ قلم از داروهای ضروری که قبلا در تعهد بیمه ها نبوده اند و نیز افزودن ۱۱۹ قلم از داروهای otc به لیست تعهدات بیمه ها ؛ تقریبا همه داروها نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند ؛ و با توجه به برداشتن ارز ترجیحی داروها و افزایش قیمت داروها از این پس مراجعه بیماران به پزشکان و مراکز درمانی افزایش خواهد داشت و با در نظر گرفتن اینکه استفاده از یارانه دارو فقط و فقط از طریق نسخه الکترونیک میسر خواهد بود؛ لذا نوشتن نسخه به شکل الکترونیک یک ضرورت است ومقرر شد فیلم ها و کلیپ های اموزشی در این زمینه در اختیار جامعه پزشکی قرار گیرد.
در پایان جلسه مجددا تاکید شد ؛که سازمانهای بیمه گر نسبت به پرداخت مطالبات جامعه پزشکی وفق‌ قانون عمل نمایند و موفقیت طرح دارویاری  و نیز نسخه الکترونیک منوط به پرداخت های به موقع و مستمر مطالبات جامعه پزشکی از سوی سازمانهای بیمه گر میباشد