وبینار مراقبت های پیش از بارداری از منظر طب نوین و طب ایرانی 

وبینار مراقبت های پیش از بارداری از منظر طب نوین و طب ایرانی 

وبینار مراقبت های پیش از بارداری از منظر طب نوین و طب ایرانی 
چهارشنبه ۵ مردادماه 
گروه هدف: دکترا و کارشناسی ارشد،کارشناسی و کاردانی مامایی
شناسه برنامه : ۱۸۱۵۱۲
✒️روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج