اطلاعیه تغییر تاریخ واکسیناسیون سازمان نظام پزشکی کرج

اطلاعیه تغییر تاریخ واکسیناسیون سازمان نظام پزشکی کرج

به اطلاع کلیه همکاران محترم میرساند به دلیل آغاز به کار امروز ادارت (1401/05/05) با 2 ساعت تاخیر  برنامه تزریق واکسیناسیون از امروز چهارشنبه به فردا پنجشنبه (1401/05/06)  از ساعت 9 صبح الی 12  در سازمان نظام پزشکی کرج مو کول گردید