ثبت گزارش تخلف از جامعه پزشکی کرج

در این فرم شما می توانید تخلفات مشاهده شده از جامعه پزشکی را به اطلاع ما برسانید.

پر کردن فرم زیر به منزله تشکیل پرونده نمیباشد.