آغاز ثبت نام بیمه درمان تکمیلی جامعه پزشکی و خانواده محترم
1401/05/30خواندن
بخشنامه ثبت نام شماره نظام پزشکی از طریق اپلیکیشن
1402/05/15خواندن
جدول تعرفه های خدمات سلامت مصوبه هیات وزیران 1402
1402/02/10خواندن
آیین‌نامه استانداردسازي تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات پزشكي، مطب‌ها و دفاترکار شاغلان حرف پزشكي و وابسته از سوی شورای عالی نظام پزشکی ابلاغ شد.
1400/09/4خواندن
فهرست اعمال غیر مجاز در مطب
1400/09/6خواندن
مجوز تبلیغات پزشکی
1400/08/15خواندن
قوانین - دستورالعمل - اطلاعیه - فرم ها و راهنما جهت اطلاع اعضای محترم نظام ساوجبلاغ و طالقان
1400/04/15خواندن
انتخابات نظام پرستاری
1402/07/4خواندن
لزوم ارسال مستندات سیلندرهای گاز طبی استاندارد به شبکه بهداشت تا پایان شهریور
1402/06/28خواندن
محرومیت دائم از اشتغال به حرف پزشکی و وابسته "آقای دکتر حسین روازاده (پزشک )"
1402/06/26خواندن
لزوم حفظ آمادگی مقابله با بیماری وبا
1402/06/26خواندن
سمینار بازآموزی هموویژیلانس
1402/06/22خواندن